پروژه طراحی محوطه در تهراندشت

محل پروژه: تهراندشت

نام کارفرما: جناب بختیاری

طراحی معماری: گروه معماری لوکس سازه

متراژ: 

سال طراحی و اجرا: 1402

پروژه های مرتبط

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید.